Ліквідація підприємства

Ліквідація підприємства

Складний юридичний процес, при якому відбувається припинення фінансово-господарської діяльності бізнесу. Процес ліквідації (реорганізації) підприємства може відбуватися за ініціативою власників або державних органів.

Припинення фінансово-господарської діяльності, тобто існування юридичної особи в Україні відбувається шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (далі — ЄДР).

Фахівці юридичної компанії "Monarch Business Consulting" професійно візьмуть нас себе весь клопіт та гарантовано проведуть ліквідацію (реорганізацію) підприємств усіх форм власності, таких як ФОП, ПП, ТОВ, ТДВ, ПАТ, ВАТ, ПрАТ, ЗАТ та інших.

Так, станом на сьогодні, у нашій країні передбачені наступні підстави ліквідації підприємств:

 • за рішенням власників (учасників, акціонерів) юридичної особи;
 • за судовим рішенням, що не пов'язане з банкрутством та ліквідація шляхом банкрутства. При цьому, процедура банкрутства регулюється спеціальним законом.

Законодавством у статті 104 Цивільного кодексу України, передбачено варіанти припинення фінансово-господарської діяльності, а також саме поняття припинення, згідно якого визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.

В Україні складність, вартість і строк ліквідації підприємства, як правило, значно перевищують вартість реєстрації нової компанії. Це в першу чергу пов'язано з необхідністю проходження перевірки в податкових (фіскальних) і пенсійних органах за 3 останні роки діяльності фірми, незалежно від наявності заборгованості, господарської діяльності та (або) активів підприємства. Без отримання довідки про відсутність заборгованості (документ видається компанії, що ліквідується після проходження позапланової перевірки) ліквідація за рішенням власників не можлива. Це не стосується випадків ліквідації суб'єкта шляхом банкрутства або на підставі судового рішення. У разі, якщо компанія не здійснювала діяльність протягом трьох і більше років, не подавала звітність, не має заборгованості зі сплати податків і зборів, а також не мала рахунків або оборотів, то така компанія може бути ліквідована без проведення перевірки за рішенням начальника податкової інспекції по місцем реєстрації.

Станом на сьогодні, порядок ліквідації підприємства передбачає складний комплекс юридичних заходів, спрямований на те, щоб припинити діяльність компанії.

Далеко не кожній особі буде під силу самотужки скласти план ліквідації підприємства, зібрати для ліквідації підприємства документи, адже законодавчі умови ліквідації підприємства часто змінюються.

Ліквідація підприємства в Україні може мати добровільний або примусовий характер. Перебувають підприємства в стадії ліквідації на добровільній основі в тому випадку, якщо засновниками самостійно було прийнято рішення про те, що буде проведена реорганізація і ліквідація підприємства. Причинами такого рішення може стати збитковість компанії, закінчення строку, на який вона була створена, тощо.

Примусово фірма може бути ліквідована у тому разі, якщо її діяльність була пов'язана з порушенням законодавства, або здійснювалась без ліцензії. В цьому випадку банкрутство і ліквідація підприємства здійснюється судовим рішенням, а засновнику видається на руки облік ліквідації підприємства, відповідні документи.

В зв'язку з кризою у 2008 року державними органами розпочалася спрощена процедура ліквідації підприємств, але для багатьох недіючих підприємств ця ініціатива виявилася лише декларацією.

img

Реорганізація підприємства, це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми бізнесу, закриття окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.

Реорганізація здійснюється за рішенням засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами компанії. В деяких випадках, реорганізація юридичних осіб здійснюється за рішенням уповноважених державних органів чи суду, або за згодою уповноважених державних органів.

При реорганізації засновники (учасники) юридичної особи або орган, що прийняли рішення про реорганізацію юридичної особи, зобов'язані письмово повідомити про це кредиторів реорганізованих юридичної особи, а ті, в свою чергу, має право вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання, боржником за яким є ця юридична особа, і відшкодування збитків.

Згідно чинного законодавства, а саме статті 59 Господарського кодексу України, припинення прирівнюється до реорганізації. Однак, термін "реорганізація" є ширшим і охоплює окрім власне припинення, в тому числі зміну в структурі власників підприємства, тощо.

При проведенні процедур реорганізації (злиття, приєднання, поглинання, розділу) юридичної особи, також обов'язковою умовою є проходження перевірки. При цьому, процедура перетворення юридичної особи (наприклад із ЗАТ у ТОВ) не передбачає проведення позапланової перевірки.

Залучивши юристів компанії "Monarch Business Consulting", які мають досвід проведення ліквідаційних або реорганізаційних процедур, ви гарантовано для себе:

 • отримаєте значне спрощення та прискорення всього процесу ліквідації або реорганізації;
 • зведете до мінімуму фінансові та юридичні ризики вашої компанії;
 • зробите процедуру ліквідацію або реорганізацію вашого бізнесу простою та безпечною.

Хочемо звернути вашу увагу на те, що ми постійно тримаємо своїх клієнтів в курсі всіх етапів процесу ліквідації (реорганізації) бізнесу та за кожним запитом гарантовано надаємо, як усний так письмовий звіт про виконану роботу, а також додатково консультуємо в нюансах та особливостях законодавства про ліквідацію (реорганізацію) підприємств в України.

Ціни на послуги
Безоплатна консультація "усна"

не більше 15 хвилин, без вивчення документів, за попереднім записом, окрім п'ятниці.

безкоштовно
Закриття фізичної особи-підприємця

термін процесу припинення підприємницької діяльності складає від чотирьох до вісьми місяців.

від 5000 грн.
Реорганізація підприємства (юридичної особи)

термін процесу реорганізації складає від шести місцяв до одного календарного року.

від 16000 грн.
Ліквідація підприємства (юридичної особи)

термін процесу ліквідації складає від шести місцяв до одного календарного року.

від 18000 грн.
"Експрес" ліквідація підприємства (юридичної особи)

термін процесу ліквідації складає від трьох днів до одного календарного місяця.

 

від 35000 грн.
Важливо !

вартість послуг залежить від регіону місцезнаходження підприємства, оборотів, кількості співробітників, ведення бухгалтерії та інших факторів, також до вартості послуг не входять транспортні витрати, витрати на  нотаріальне завірення документів, а також оплата адміністративних зборів та державного мита.

Андрій Утюк
Юрист
 • Радник компанії — корпоративний юрист, колишній державний службовець, за посадою був державним реєстратором міста Вінниця Вінницької міської ради.
 • Основними спеціалізаціями правника є: розробка установчих та статутних документів юридичних осіб, реєстрація підприємницької діяльності будь-якої форми власності та виду управління, супровід при створенні фермерських господарств, внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ліквідація та реорганізація господарських товариств, а також супровід та контроль процедури банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності.
Фото
Олександра Зозуля
Юрист
 • Радник компанії — корпоративний юрист.
 • Основними спеціалізаціями правника є: розробка установчих та статутних документів юридичних осіб, реєстрація підприємницької діяльності будь-якої форми власності та виду управління, супровід при створенні фермерських господарств, внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ліквідація та реорганізація господарських товариств, а також супровід та контроль процедури банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності.
Фото
Поширенні запитання
В яких випадках проводиться ліквідація ФОП?
Який орієнтовний термін ліквідації ТОВ або ПП?
Які дії зазвичай входять до ліквідаційного процесу підприємства?
Чим юридично підтверджується беззаперечний факт ліквідації підприємства?
Що таке "Експрес" ліквідація підприємства?
Відповідь

Загалом підставами для припинення інснування фізичної особи-підприємця відносяться:

 • добровільне прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності (рішення про ліквідацію ФОП, СПД);
 • смерті фізичної особи-підприємця;
 • постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання його безвісно відсутнім і ін. внесення інформації про ліквідацію за один робочий день;

Слід зазначити, що при ліквідації ФОП, ваша особиста присутність необхідна буде тільки один раз, а саме під час видачі нотаріального доручення та надання нам необхідних документів для проведення перевірки.

Загалом процес ліквідації таких юридичної осіб, як товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або приватне підприємство (ПП), займає від шести місцяв до одного календарного року, оскільки процес ліквідації досить складний і трудомісткий навіть для досвідчених корпоративних юристів.

З юридичної точки зору, звичайний процес ліквідації підприємства виглядає наступним чином:

 • прийняття усіма засновниками (учасниками) юридичної особи рішення ліквідувати компанію. З цією метою, скликаються та проводяться загальні збори засновників (учасників) юридичної особи, на яких має бути обраний ліквідатор або ліквідаційна комісія та її голова, тобто та (ті) особи, хто буде безпосередньо проводити відповідні дії щодо ліквідації підприємства. Рішення, що прийняті загальними зборами засновників (учасників) юридичної особи, оформлюються протоколом загальних зборів. У разі, якщо усіма корпоративними правами (100 % голосів) відносно підприємства володіє лише одна особа, то рішення щодо прийняті на зборах оформлюються рішенням одноосібного учасника юридичної особи. Після обрання ліквідатора, глови ліквідаційної комісії, яким найчастіше призначають колишнього директора підприємства, до нього переходять усі повноваження, права, функції та обов'язки виконавчого органу юридичної особи. Основними завданнями ліквідатора, являється оцінка майна та боргів (активів та пасивів) підприємства, визначення дебіторів і кредиторів юридичної особи та вжиття можливих заходів щодо погашення заборгованості юридичної особи, яка розпочала процес ліквідації по відношенню до третіх осіб (кредиторів). Окрім того, до найважливішого функціонального обов'язку ліквідатора, або голови ліквідаційної комісії, також належить обов'язок щодо складання проміжного ліквідаційного балансу підприємства;
 • подання державному реєстратору примірника протоколу загальних зборів засновників про ліквідацію або аналогічного рішення одноосібного учасника юридичної особи, з метою внесення відповідного запису про припинення діяльності відповідної компанії до інформації, що міститься в ЄДР Міністерства юстиції України;
 • офіційне повідомлення та звернення до державної податкової служби, органів пенсійного фонду та фонду соціального страхування з заявами про ліквідацію юридичної особи для проведення наведеними контролюючими органами відповідних перевірок компанії, що розпочала ліквідаційний процес. За результатом проведених перевірок, відповідні органи повинні надати довідки про відсутність боргу перед бюджетом і про зняття з обліку юридичної особи. Слід звернути увагу, що юридичній особі потрібно також звернення із заявами в дозвільні органи, якщо на підприємство видавалися ліцензії, сертифікати та інше;
 • процедура офіційного повідомлення кредиторів і боржників про початок ліквідації, визначення її термінів і порядку (черги) для звернення кредиторів зі своїми вимогами до компанії в процесі ліквідації;
 • закриття, призупинення розрахункових (банківських) рахунків у фінансових установах, які не будуть використані в ліквідаційному процесі;
 • процедура оцінки інвентаризації, та можливого аудиту майна підприємства;
 • процес звільнення робітників, які продовжують працювати у компанії, що перебуває в процесі ліквідації з дотриманням всіх процесуальних вимог та дотриманням чинного трудового законодавства України. Необхідно також звернути увагу на облік заборони на звільнення співробітників, які перебувають у декретній відпустці та здійснити повідомлення центру зайнятості про звільнення працівників;
 • розробка та складання проміжного ліквідаційного балансу, що відображає наявність заборгованості і вартість майна юридичної особи, що ліквідується та затвердження такого балансу відповідним рішенням або протоколом загальних зборів засновників (учасників) компанії;
 • проведення процесій з продаж активів підприємства з метою формування (фінансового буферу) коштів для розрахунків з кредиторами, виплати заборгованостей тим особам, які заявили про свої вимоги у встановлений термін і занесені до реєстру кредиторів в визначеному порядку черговості;
 • розробка, складання ліквідаційного балансу компанії та затвердження його протоколом загальних зборів засновників (учасників) підприємтсва після погашення всієї заборгованості;
 • процесії розподіл між засновниками (учасниками) підприємства, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, яке ліквідується, активів та майна компанії, тобто об'єктів нерухомості або грошових коштів, що залишились після розрахунків перед кредиторами, тощо;
 • останнім кроком у процесі ліквідації підприємства, є факт передачі документів відносно юридичної особи, що була ліквідована до архіву.

Підсумовуючи, хочему зазначити, що процес ліквідації бізнесу вимагає від власників додаткового фінансування, а саме, оплати державного мита та адміністративних зборів, витрат на публікації, направлення розсилок та листів, та можливих додаткових витрат на отримання необхідних довідок.

Підтвердженням факту ліквідації компанії є відповідний запис в ЄДР. Рекомендуємо кожному засновнику (учаснику), власнику, акціонеру та членам правління, а також директору підприємства зберігати документи, що підтверджують ліквідацію, а саме:

 • оригінал або нотаріальну копію рішення чи протоколу загальних зборів про припинення шляхом ліквідації;
 • копію ліквідаційного балансу;
 • виписку або витяг з ЄДР.

При цьому, варто врахувати що законодавством України передбачена можливість скасування ліквідації компанії за судовим рішенням.

Запевняємо, що "Експрес" ліквідація на сьогоднішній день, це найбільш оптимальний спосіб припинення підприємницької (господарської) діяльності деяких видів підприємств (ПП, ТОВ, ТДВ) в Україні. Формально сутність "Експрес" ліквідації являє собою повний продаж непотрібної вам компанії та передачу всіх документів фірми, її обов'язків і проблем іншому власникові та новому директорові.

Юридично, такий вид ліквідації юридичних осіб, як "Експрес" ліквідація, цє повністю легітимна та легальна процедура без жодних кримінальних схем або корупційних складових. Ні ви, ні ми, в жодному разі не порушуємо законодавство нашої країни, оскільки при такій "Експрес ліквідації" ми лише шукаємо для вас покупця вашого бізнесу, а ви лише продаєте компанію та відчужуєте корпоративні права на неї без будь-якого примусу третіх осіб та в законний нотаріальний спосіб.

Отже, "Експрес" ліквідація полягає в рятуванні від не потрібного вам або проблемного підприємства шляхом продажу корпоративних прав, зміни засновників і керівника підприємства.

Зверныть увагу, що "Експрес" ліквідація має вагомий ряд позитивних моментів:

 • це досить недорогий вид ліквідації (хоча б у порівнянні із процедурою банкрутства);
 • проводиться в невеликий термін;
 • рятує засновників, керівника та бухгалтера від можливої відповідальності за діяльність підприємства;
 • виключає необхідність проведення перевірок підприємства з боку податкової інспекції та усіх фондів;
 • при всьому наборі плюсів "Експрес" ліквідація є абсолютно легальною процедурою, що відповідає вимогам законодавства.

Крім того, даний вид ліквідації не припускає складностей з оформленням необхідних документів, тому що, по суті, буде проводитися перереєстрація підприємства (зміна засновників, заміна директора та бухгалтера, завірення установчих документів у новій редакції).

Єдине, що варто врахувати, при виборі "Експрес" ліквідації, що наявність кредиторської заборгованості та боргів перед бюджетом можуть значно ускладнити процедуру та вплинути на її вартість.

Також, зверніть вашу увагу, що юридична компанія "Monarch Business Consulting" не надає послуг по номінальному сервісу та не сприяє фіктивному підприємництву, адже ми виступаємо лише посередниками між замовниками, покупцями та продавцями при оформленні угоди та не можемо знати чи нести відповідальність за законність намірів сторін.

Записатись на консультацію
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

або напишіть нам самостійно

з 09 до 19 (Пн-Пт) та з 13 до 15 (Сб):