Зберігання документів адвокатом

Вартість послуги
від 3000 грн. / місяць

Юридична компанія "Monarch Business Consulting" надає послуги на умовах законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність. Поміж великої кількості юристів, правників або правозахисників, лише адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання наділені рядом суттєвих переваг у відповідності до чинного законодавства України. Все це стосується адвокатської таємниці та правових гарантій щодо недоторканності, а також охорони такої таємниці.

Будь-які документи клієнта підпадають під цей статус, а отже вся важлива конфіденційна та комерційна інформація може перебувати під надійним захистом від сторонніх осіб. В умовах українських реалій ведення бізнесу, послуга зберігання документів адвокатом (адвокатське зберігання) користується великим попитом.

Слід зазначити, що співпраця з адвокатом завжди є вигідною для клієнта. Оскільки, звернувшись за правовою допомогою та захистом до адвоката, клієнт отримує можливість захистити свої порушені права, а також захисти інформацію про будь-які обставини свого життя, незалежно від того, несуть вони приватний або корпоративний чи публічний характер, адже Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі — Закон) визначає особливий режим захисту такої інформації та відносить її до адвокатської таємниці.

Так, згідно статті 22 Закону, адвокатською таємницею є:

 • Будь-яка інформація про клієнта, що стала відома адвокату.
 • Питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання.
 • Зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката.
 • Складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях.
 • Інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Таким чином, до адвокатської таємниці можна віднести майже будь-яку інформацію, яка стосується діяльності клієнта. Варто зазначити, що Закон поширює ці вимоги не лише на адвоката, а й на його помічників і стажистів, а також на осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, тобто підлеглих.

В зв'язку з тим, що адвокатська таємниця поширюється на інформацію та документи, стає цілком зрозуміло, що адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності та надання правової допомоги змушений постійно працювати з цією інформацією та документами, в зв'язку з чим таку інформацію та документи потрібно зберігати в певному місці та в певній формі, а саме документальній, письмовій чи електронній. Зважаючи на наведене, стає зрозуміло, що ця інформація та документи мають або можуть зберігатись як у клієнта, так і в самого адвоката.

Заслуговує уваги той факт, що другий варіант є найбільш вигідним і корисним для клієнта, оскільки на рухоме та нерухоме майно адвокатів, адвокатських бюро чи адвокатських об'єднань поширюються гарантії недоторканості. Таким майном звісно можуть бути автомобілі, офіси, квартири, будинки. Окрім того, не важливо належить таке майно адвокатам на праві власності або перебуває в оренді чи користуванні. 

Що ж стосується правових гарантій недоторканності, то відповідно до статті 23 Закону, професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами. Відповідно до пункту 4 частини 1 цієї статті, забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. Крім цього, частина 2 цієї статті визначає особливі вимоги до проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність. Зокрема, у випадку необхідності проведення таких дій, а також для тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2, 3, 4 частини 1 статті 23 Закону.

Отже, такі дії можуть проводитись лише виключно з дозволу суду, та лише на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, або прокурора області.

Також обов’язковою є присутність представника ради адвокатів регіону, якому під час цих дій надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Отже, вимогами пункту 4 частини 1 статті 23 Закону встановлено, що при проведенні таких дій, навіть при санкціонованому доступі до помешкання чи приміщень адвоката, доступ до таких документів є обмеженим.

Слід зазначити, що ведення бізнесу в Україні нерідко  супроводжується несподіваними неприємностями.

Підприємцям потрібно завжди бути готовими до різних непередбачуваних обставин, до яких можна віднести:

 • Позапланові перевірки контролюючих органів.
 • Спроби рейдерського захоплення підприємств та їх приміщень.
 • Вилучення інформації та документів під виглядом проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій.
 • Направлення державними та контролюючими органами запитів про надання конфіденційної інформації.

Майже кожен бізнесмен, який веде бізнес в Україні розуміє, що від таких моментів ніхто не застрахований та в будь-який момент його документи або цінна важлива інформація може бути вилучена чи знищена недоброзичливими, агресивними конкурентами, вмотивованими особами або державними структурами та органами.

Вважаємо, що найкращий спосіб захистити свій бізнес, а також господарську документацію, це залучитись юридичною підтримкою та правовим захистом нашої компанії, а також передати необхідну документацію на зберігання адвокатам юридичної компанії "Monarch Business Consulting".

img

Адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання все частіше пропонують послуги адвокатського зберігання документів. Такі послуги може надаватись адвокатами як в рамках юридичного аутсорсингу та правового обслуговування клієнта, так і як окремий вид юридичних послуг.

Всі адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання мають різний підхід до форми адвокатського зберігання документів. Деякі пропонують клієнтам варіант укладення окремого договору адвокатського зберігання, а інші радять укласти договір про надання правової допомоги в загальному порядку. Обидва способи є поширеними та правильними з боку законодавства України.

Головне те, що єдиним моментом, який дійсно є важливим у процесі зберігання документів адвокатами є оформлення відповідного акту приймання-передачі (далі — Акт) документації, речей, цінностей чи інформації.

Саме тому, в цьому акті бажано максимально детально описати всі документи, що передаються адвокату, адвокатському бюро чи адвокатському об'єднанню для правової допомоги та фактичного зберігання.

У підсумку, слід звернути увагу, що співпраця з адвокатом, бюро чи об'єднанням у частині зберігання документації має суттєвий ряд реальних переваг поміж звичайнісіньким сейфом, власною квартирою чи будинком або іншим способом схоронності цінностей.

Так, до основним переваг можна віднести:

 • Корпоративний правовий захист від рейдерства, оскільки при несподіваному захопленні рейдерами адміністративних приміщень, перше за все, під загрозу вилучення та використання потрапляють важливі документи (установча та статутна документація, правовстановлюючі документи на майно, фінансова інформація, корпоративна документація (протоколи зборів, реєстри, тощо) Отримавши в руки потрібні документи, рейдери завжди користаються ними "по повній". Врятувати активи в такому разі буде досить складно. Тому рекомендуємо вам зберігати ваші важливі документи в надійному місці, захищеному сейфі чи секретному сховищі, тобто там де їх будуть шукати в останню чергу.
 • Дієвий юридичний захист від позаплановий перевірок контролюючих установ та органів. Зазвичай, позапланові перевірки контролюючих органів відбуваються несподівано для осіб, яких перевіряють. Вкрай важливим у такій ситуації, є необхідність обмежити доступ до фінансово-господарських документів компанії в законний спосіб. Нерідко це дає змогу підприємствам або суб'єктам господарської діяльності виграти  дорогоцінний час, особливо для того аби належно та ґрунтовно підготуватись до правового захисту та не допустити витоку цінної та конфіденційної інформації.
 • Гарантований захист інформації та наданих документів. Так, доручивши будь-які документи та інформацію професійному адвокату, ви отримуєте гарантії того, що ця інформація в жодному разі не буде розголошена, оскільки на неї автоматично будуть поширюватись статус адвокатської таємниці та недоторканності. Зверніть увагу, що в випадку передачі інформації не адвокату а іншому правнику, юристу чи правозахиснику, що не має відповідної ліцензії (свідоцтва) на зайняття адвокатською діяльністю, можливі ризики розголошення інформації або вилучення документів є достатньо високими.
 • Документ, що підтверджує зберігання документів або речей адвокатом, адвокатським бюро або об'єднанням. Оскільки особи, що здійснюють перевірки не завжди довіряють на слово тим, кого вони перевіряють, їх, в першу чергу завжди цікавить підтвердження зберігання документів або беззаперечні факти офіційного передання документів захисникам. Наявність договору про надання правової допомоги адвокатом, бюро або об'єднанням, а також відповідного акту приймання-передачі документів, це є саме тим доказом, який не піддається жодним сумнівам. Отже, для того, щоб у контролерів не було підстав складати відносно вас акт не допуску до перевірки, без жодного сумніву вручіть їм копію договору з адвокатом разом із актом приймання-передачі документів. Гарантуємо вам, що в такому разі, підстави та бажання здійснювати перевірку автоматично відпадуть.

Так чи інакше, питання кожного вирішувати наскільки адвокатське зберігання документів є потрібним для бізнесу в Україні, оскільки, співпраця з адвокатом, адвокатським бюро чи об'єднанням, це не безоплатне та дешеве задоволення. Однак, варто ретельно зважити всі фінансові та юридичні ризики, а також знайти потрібного та обов'язково кваліфікованого фахівця, який професійно допоможе захистити саме ваш бізнес.

Додатково, зверніть увагу, що наші адвокати в Вінниці, Києві та Одесі можуть запропонувати вам додаткові послуги з приведення документації в електронний цифровий формат зберігання, а також надати можливість безперебійного та захищеного хмарного доступу до таких електронних копій документів. Це дозволить вам не тільки повноцінно працювати, а і не відчувати жодного дискомфорту від відсутності під рукою потрібної інформації та документів, що зберігаються нашою юридичною компанією в ваших інтересах.

Юридична компанія "Monarch Business Consulting" бажає вам правильного та розумного вибору, а також щоб адвокатське зберігання документів було виправданою страховкою будь-яких ризиків вашого бізнесу чи життя.

Записатись на консультацію
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

або напишіть нам самостійно

з 09 до 19 (Пн-Пт) та з 13 до 15 (Сб):