Бухгалтерський аутсорсинг

Бухгалтерський аутсорсинг

Часткова або повна передача функції ведення бухгалтерського обліку на підприємстві сторонньому професійному фахівцю, тобто бухгалтеру або компанії, що надає бухгалтерські послуги замовнику на договірних засадах.

Зазвичай, в бізнес середовищі пошуки досвідченого головного бухгалтера на якого можна розраховувати та якому можна довіряти не тільки виконання певних обов'язків, а і свої статки у банківських установах, є одним з найголовніших завдань кожного підприємця, оскільки бухгалтерський облік на підприємстві, вчасне, повне та правильне звітування про результати господарської та фінансової діяльності перед контролюючими та виконавчими органами, це постійній обов’язки кожної зареєстрованої компанії в Україні.

Ось чому пошуки надійного, висококваліфікованого, професійного та досвідченого фахівця з ведення бухгалтерського обліку є однією з найважливіших та найбільш складних задач для кожного керівника будь-якого підприємства.

Слід зазначити, що для новостворених підприємств, суб'єктів малого та середнього бізнесу на початку їхньої діяльності далеко не завжди вдається одразу зарахувати в свій штат бухгалтера, який буде надавати якісні послуги на визначених умовах.

Професійні спеціалісти завжди претендують на високу заробітну плату, соціальні гарантії, додаткові бонуси та премії, не кажучи вже про окремий кабінет, або корпоративний зв'язку та транспорт. Чи потрібно вже казати про інші іноді дійсно виправдані потреби, такі як набір одного або декількох помічників в залежності від навантаження, об'єму функціональних обов'язків кожного кадру в штаті, обсягів роботи та специфіки діяльності самого підприємства в цілому.

Як можна зрозуміти з викладеного, всі вище наведені обставини беззаперечно виражаються у постійних непомірних витратах підприємства, що не завжди є раціональним, як для новоствореного бізнесу так і для вже діючих підприємств. В іншому випадку, економія на кваліфікованих фахівцях з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а саме найм не досвідченого та не надто кваліфікованого головного бухгалтера у штат компанії нерідко обертається реальним головним болем для генерального директора та засновників підприємства, оскільки допущені помилки у звітуванні перед контролюючими органами є не лише підставою для нарахування штрафів та пені, але й для адміністративної, а в деяких випадках і кримінальної відповідальності.

Отож, цілком логічно виникає питання, як бізнесменам, підприємцям та засновникам юридичних осіб уникнути таких негативних наслідків, а також фінансових ризиків в господарській діяльності? Де, та яким чином в короткі строки знайти досвідченого, професійного фахівця з ведення бухгалтерського обліку та звітування на підприємство. Відповіддю на ці важливі питання є саме замовлення послуг бухгалтерського аутсорсингу.

Для початку необхідно зрозуміти, що таке аутсорсинг і яким чином він може бути застосований у бухгалтерії підприємства.

Саме поняття "Аутсорсинг" (англ. outsourcing; укр. підрядництво), це повна або часткова передача однією фізичною особою-підприємцем або юридичною особою частини своїх завдань, функціональних обов'язків або певних процесів стороннім виконавцям, тобто третім особам на умовах договору субпідряду.

Чинним законодавством нашої країни не визначено жодного обов'язку для суб’єкта підприємницької діяльності, згідно якого підприємець зобов’язаний мати головного бухгалтера в штатному розписі. В зв'язку з чим, подавати звітність про результати фінансово-господарської діяльності компанії, а також здійснювати бухгалтерський облік може, як директор підприємства одноосібно та самостійно, так і будь-яка довірена особа за відповідно оформленою довіреністю від директора компанії або наданим електронним цифровим підписом (ЕЦП) керівника компанії, що собою і являє сам процес бухгалтерського аутсорсингу в дії.

Отже, аутсорсинг бухгалтерського обслуговування, це передача аутсорсеру (зовнішньому для компанії виконавцю) функцій з ведення та організації бухгалтерського обліку, а також складання та подання фінансової звітності підприємства.

Усі топ-бізнесмени визнають, що заощадити кошти, це те саме, що і заробити, тобто отримати прибуток, дохід, оскільки більшість успішних підприємців знають, що вигода від будь-якого бізнес проекту реальна лише тоді, коли ідея цього проекту приносить кошти або допомагає економити витрати та заощаджувати фінансові активи компанії.

Тобто, такий підхід до реалізації своєї бізнес ідеї є економічно виправданим, логічним, юридично правильним та професійним абсолютно для всіх напрямків підприємницької діяльності в Україні.

Яким же чином послуги юридичної компанії "Monarch Business Consulting" можуть допомогти не тільки заощадити, а і реально збільшити прибутки саме вашого підприємства?

Давайте розглянемо з вами один зі звичайних варіантів отримання фінансової вигоди від аутсорсингу бухгалтерських послуг, який дійсно, гарантовано та ефективно діє в усіх сферах підприємницької діяльності та всіх підприємствах малого та середнього бізнесу, незалежно від форми та типу управління компанією.

img

Авжеж, фінансова вигода від наших послуг, в першу чергу проявляється за рахунок економії витрат вашої компанії. Хочемо звернути вашу увагу лише на найбільш очевидні фактори вигоди від бухгалтерського аутсорсингу для кожного підприємства, а також навести їх для прикладу:

  • по-перше, це суттєва економія на фонді заробітної плати, оскільки кваліфікований, професійний та досвідчений фахівець на посаді головного бухгалтера в кадровому штаті малого або середнього підприємства, станом на сьогодні коштує кожному підприємцю чималих видатків. За актуальною інформацією Державної служби статистики України, середні показники заробітної плати головного бухгалтера за рік становлять видаткову суму коштів, що складає від 250 000 до 5 000 000 гривень, виплачену лише окремо взятому головному бухгалтеру компанії;
  • по-друге, відсутність необхідності у окремому кабінеті та облаштуванні комфортного та ергономічного робочого місця та достатнього простору для вашого працівника, а також забезпечення його всіма необхідними технічними пристроями, а саме комп’ютером, принтером, сканером, копіювальною технікою, офісним приладдям, тощо. Такі витрати можуть сягати від 20 000 до 100 000 гривень на рік;
  • по-третє, нерідко головні бухгалтери, знаючи, що їхній досвід, зв'язки та рівень професійних навичок дійсно є цінним ресурсом компанії, зазвичай користуються своїм положенням та наполягають на службовому автомобілі, відшкодуванні витрат на паливо, а також інших видатках пов'язаних із транспортом. У цьому разі, такі обставини можуть завдати видатків компанії на суму від 35 000 до 200 000 гривень на рік;
  • по-четверте, це постійна економія вашої компанії на поточних витратах, пов’язаних з організацією щоденного робочого процесу для бухгалтера, а саме на оплаті службових пристроїв для мобільного зв’язку, інтернету та роботи в цілому, витрати на що, можуть складати від 5 000 до 50 000 гривень на рік;
  • по-п'яте, витрати на платне програмне забезпечення та регулярне оновлення ліцензій, баз даних, що також складає суму коштів від 5 000 до 30 000 гривень на рік;
  • по-шосте, не слід забувати про систематичне обслуговування техніки та робочого простору, адже послуги системного адміністратора, прибиральниці, витрати на енергопостачання та обігрів приміщення, тощо, можуть сягати від 25 000 до 75 000 гривень на рік;
  • по-сьоме, не обов'язкові, однак очікувані витрати щодо забезпечення поточною фаховою періодикою, а також необхідними для стабільної роботи та поновлення енергії працівників, щоденними витратними матеріалами та іншими потрібними засобами, на зразок канцелярських товарів, серветок, мила, питної гарячої та холодної води, кави, чаю та снеків, тощо. Такі витрати підприємцю також можуть складати суму коштів від 5 000 до 25 000 гривень на рік.
  • по-восьме, найприємніше те, що ви також можете заощаджувати на податках, оскільки витрати на бухгалтерський аутсорсинг не обтяжуються додатковими податками та зборами, а витрати та оплата аутсорсингу бухгалтерських послуг повністю зараховуються до витрат підприємства, чим також зменшує базу для обчислення податку на прибуток компанії.

Як бачимо, аутсорсинг бухгалтерських послуг має беззаперечний ряд організаційних переваг перед штатною посадою, а також гарантовано забезпечує немалу фінансову вигоду у бізнесі, у вигляді економії коштів, ресурсів та часу компанії, що суттєво впливають на якість роботи підприємства в цілому, оскільки бухгалтерський аутсорсинг покращує не лише оперативний процес ведення бухгалтерії та звітування у фіскальні, контролюючі органи, але і ряд інших вимушених адміністративних, управлінських процесів, що пов’язані з кадровим підбором персоналу компанії, організацією самої роботи бухгалтера, а також контролем за її ефективністю на підприємстві.

Тому, без усіляких сумнівів, стверджуємо, що в наш час бухгалтерський аутсорсинг, це сучасний, гарантовано дієвий метод ведення бухгалтерії без обтяжливих фінансових витрат, а також можливих, потенційних економічних ризиків під час ведення підприємницької діяльності. Очевидна вигода бухгалтерського аутсорсингу робить його провідним інструментом у ведення бізнесу не лише в Україні, а й у всьому світі.

Ціни на послуги
Консалтинг

надання консультації бухгалтером з питань податкового законодавства, а саме інформаційне забезпечення з питань оподаткування та ведення первинної документації, банківських та касових операцій, а також здачі бухгалтерсьої звітності.

від 500 грн. / год.
Бухгалтерське обслуговування

аутсорсинг бухгалтерії, тобто повне або часткове ведення бухгалтерського обліку ТОВ, ПП та ФОП на загальній або спрощеній системі оподаткування.

від 900 грн. / щомісячно
Незалежна перевірка даних

перевірка фінансових, виробничих та податкових показників господарської діяльності підприємства.

договірна
Супровід податкової перевірки

кваліфікована допомога бухгалтера, яка надається підприємству під час його перевірки податковою, фіскальною службою або іншими контролюючими органами, які здійснюють державний нагляд за веденням господарсько-фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності.

договірна
Важливо !

остаточна ціна залежить від об'єму, складності та умов поставленого завдання, строків наданих на виконання робіт, а також іниших факторів, які впливають на оцінку вартості послуг.

Альбіна Мандро
Бухгалтер
  • Радник компанії — бухгалтер.
  • Основними спеціалізаціями бухгалтера є: аутсорсингове обслуговування підприємців та дистанційне надання бухгалтерських послуг, надання консультацій у сфері податкового законодавства України, розробка податкової схеми роботи підприємництва, оформлення та подання податкової звітності до контролюючих органів України, роз'яснення та надання консультацій щодо розрахункових операцій різної складності.
Фото
Поширенні запитання
Які податки сплачуються із заробітної плати?
Чи можна перходити з поточної групи оподаткування на іншу?
Який порядок обчислення та сплати податку на прибуток?
Відповідь

Згідно чинного податкового законодавства України, встановлено, що із заробітної плати утримується:

— ПДФО за ставкою 18 %;
— військовий збір (ВЗ) у розмірі 1,5 %.

Так, фізичні особи-підприємці (ФОП), можуть:

— мігрувати з однієї групи до іншої в межах груп 1–3;
— у межах 3 групи змінити ставку 5 % (без сплати ПДВ) на 3 % (зі сплатою ПДВ) або навпаки;
— якщо ж отриманий дохід ФОП на спрощеній системі перевищив 7 млн грн, то така особа зобов’язана відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну систему, оскільки за критерієм доходу вона не може працювати в жодній з груп.

Щодо юридичних осіб спрощеної групи оподаткування, то вони можуть тільки змінити ставку 3 % на 5 % та навпаки, або ж перейти на загальну систему оподаткування.

Слід зазначити, що об’єктом оподаткування виступають прибутки підприємства, отримані не лише на території України, але й за її межами.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 млн гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків. Податок нараховується платником самостійно.

Податковий (звітний) період для податку на прибуток підприємств календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком, за виключеням тих підприємств, для яких звітним періодом буде вважатися рік.

Записатись на консультацію
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

або напишіть нам самостійно

з 09 до 19 (Пн-Пт) та з 13 до 15 (Сб):