Торговельна марка

Торговельна марка

Процедура складання та подання відповідного пакету документів до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі — Укрпатент) з метою реєстрації та захисту прав на знак для товарів і послуг (торгова марка, товарний знак, логотип або бренд), а також отримання свідоцтва на торговельну марку зареєстровану в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельній марки.

Правовідносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням, реєстрацією та захистом права власності на торговельні марки (колишні назви — "Знак для товарів і послуг", "Торгова марка", "Товарний знак" або в сучасному лексиконі "Бренд"), що також позначається спеціальними символами "®" або "™" поруч із зареєстрованим та захищеним правом, регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі — Закон).

Юридична компанія "Monarch Business Consulting" якісно, кваліфіковано, а також професійно допомагає фізичним або юридичним особами забезпечити гарантований юридичний захист інтелектуальних прав (далі — правова охорона) вашої торговельної марки , а також всебічний супровід під час усієї процедури та всіх етапів реєстрації вашого бренду.

Отже, торговельна марка (скорочено — ТМ), це позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб або компаній серед конкурентів, тобто таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб або компаній.

Весь обсяг правової охорони права інтелектуальної власності, що надається власнику, винахіднику, створювачу або замовнику, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, які вносяться до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі — Реєстр), а також засвідчуються свідоцтвом з наведеними в ньому відомостями внесеними до Реєстру зареєстрованих зображень торговельних марок та переліку товарів і послуг.

Строк дії виданого свідоцтва на торговельну марку становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 Закону.

Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки № 10 від 10.01.2002 року та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 64/6352 від 28.01.2002 року.

Після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 Закону ніхто іншій, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Зареєстроване та захищене право власності на торговельну марку засвідчується відповідним свідоцтвом на торговельну марку, яке є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це органом, а саме Національним органом інтелектуальної власності, функції якого виконує Укрпатент відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 року № 1267-р.

Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема:

 • слова, у тому числі власні імена, літери, цифри;
 • зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування;
 • звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Не можуть бути об’єктом торговельної марки — імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Так, будь-яка особа, яка бажає одержати свідоцтво на торговельну марку, подає до Укрпатенту заявку, а також вірно зібраний та складений пакет документів необхідний для видачі свідоцтва. Слід звернути увагу, що право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Згідно з чинним законодавством України, яке регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності та авторських прав, переважне право на отримання свідоцтва належить саме тому заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Укрпатенту, чи в заявці якого заявлено пріоритет на реєстрацію його торговельної марки, та лише за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною за рядом різних підстав, тобто така заявка не перебуває у статусі "Відкликана" або "Зареєстрована" в відповідному реєстрі.

Окрім того, слід пам’ятати, що Укрпатентом, також може бути прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, в зв’язку з чим, у заявника не буде іншого шляху, лише як звертатись за правовою допомогою до фахівців, юристів або адвокатів, які спеціалізуються в сфері інтелектуального та авторського права, а також оскаржувати прийняте Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" рішення про відмову в реєстрації торговельної марки в судовому порядку в разі виникнення спірної ситуації щодо торговельної марки та використанні всіх можливих спобосіб досудового та мирного вирішення даного спору.

Отже, правова охорона може бути застосована лише до тієї торговельної марки, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні інтелектуального захисту, які встановлені статтею 6 Закону.

Згідно з Законом, не можуть одержати правову охорону торговельні марки, що складаються лише з позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна є колегіальний орган, утворений Укрпатентом. 

Також не можуть одержати правову охорону, але можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, які не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки, позначення:

 • які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 • які складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;
 • ті, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання їх по відношенню до зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце та час виготовлення чи збуту товарів чи надання послуг або на інші характеристики товарів чи послуг;
 • які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами й термінами;
 • які відображають лише форму, зумовлену природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Зазначені позначення можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Звертаємо вашу увагу, що юридична компанія "Monarch Business Consulting" тісно співпрацює з рядом провідних патентних повірених, а також з торгово-промисловою палатою України в процесах реєстрації торговельних марок, тобто знак для товарів і послуг, торгових марок, товарних знаків або брендів будь-якої складності.

За вашим бажанням, ми можемо допомогти кожному в складному процесі реєстрації ТМ та подальшому отриманні свідоцтва на зареєстровану торговельну марку. Зверніть увагу, що ціна послуг на реєстрацію, а також терміни реєстрації ТМ розрізняються в залежності від обраного виду та строку реєстрації торговельної марки.

Отже, торговельна марка може бути як словесна, так і зображувальна чи комбінована, а строк її реєстрації може складати від 22 до 24 місяців із моменту подання заявки до часу фактичного отримання свідоцтва при стандартному терміні процедури, або від 7 до 8 місяців у разі обрання прискореної процедури реєстрації ТМ.

img

Також, спеціалісти нашої компанії з радістю допоможуть вам підготувати весь пакет документів і зібрати всю необхідну інформацію з метою реєстрації торговельної марки, а також визначитись з такими важливими умовами та індивідуальними особливостями заявки на реєстрацію ТМ, до яких можуть належати питання обрання чорно-білого або кольорового слова, малюнку чи логотипу торговельної марки та необхідного саме вам терміну реєстрації ТМ, який може становити від 7 до 24 місяців в залежності від обраних умов та складності завдання по реєстрації вашої торговельної марки.

Окрім того, згідно чинного законодавства України, не можуть одержати правову охорону позначення, які:

 • відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;
 • містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару;
 • можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження; 
 • можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Зверніть також вашу увагу, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки ті позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

 • торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • торговельними марками інших осіб, якщо ці торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;
 • з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Укрпатенту заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • торговельними марками що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Зазначені позначення можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів. 

Також не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати із знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Окрім того, не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам, крім випадків, коли на реєстрацію є згода власника раніше набутого права на промисловий зразок та не існує можливості введення в оману споживачів;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Так, відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України на торговельну марку наділяє його власника та надає йому:

 • право використовувати торговельну марку;
 • виключне право забороняти використовувати торговельну марку або деякі її елементів та позначення;
 • право передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору, Право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. 
 • право проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування у вигляді латинської літери «R», обведеної колом, тобто "®" або символом "™", яке вказує на те, що цю торговельну марку зареєстровано в Україні.

Що ж стосується використання чужої марки, то законодавством визначено, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Слід зазначити, що відповідальність за використання чужої торговельної марки передбачена широким рядом державного та міжнародного законодавства, в зв'язку з чим, у зареєстрованого власника торговельної марки, наявний дійсно великий арсенал впливу та об'єм прав і можливостей захисту свого бренду. 

Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України, з метою реєстрації торговельної марки та у відносинах з Укрпатентом, реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки та Грузії, фізичні та юридичні особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження в цих державах, мають право подавати заявки без залучення патентних повірених безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка може подаватися без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Підводячи підсумок, хочемо зазначити, що звернувшись до фахівців та спеціалістів нашої компанії, процес реєстрації вашої торговельної марки гарантовано буде зручним, простим, конфіденційним, а також доступним та прозорим для вас, оскільки юридична компанія "Monarch Business Consulting", це не лише професійні юристи та адвокати з великим практичним досвідом, а і порядні, відповідальні та чесні люди, які ніколи не діють поза спиною свого клієнта.

Ціни на послуги
Усна консультація

не обмежена за часом, за обов'язковим попереднім записом та домовленістю.

від 300 грн.
Аудит торговельної марки

проведення пошуку на тотожність і схожість ТМ у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

від 1800 грн.
Реєстрація торговельної марки, словесна, чорно-біла, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 6400 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, зображувальна, чорно-біла, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 6750 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, комбінована, чорно-біла, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 7000 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, словесна, чорно-біла, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 7040 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, словесна, кольорова, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 7400 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, зображувальна, чорно-біла, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 7425 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, комбінована, чорно-біла, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 7700 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, зображувальна, кольорова, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 7750 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, комбінована, кольорова, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 8000 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, словесна, кольорова, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 8540 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, зображувальна, кольорова, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 8925 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки, комбінована, кольорова, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Стандартний строк реєстрації, складає від 22 до 24 місяців.

від 9200 грн. + 4200 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", словесна, чорно-біла, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 12800 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", зображувальна, чорно-біла, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 13500 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", словесна, кольорова, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 13800 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", словесна, чорно-біла, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 14080 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", зображувальна, кольорова, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 14500 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", зображувальна, чорно-біла, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 14850 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", словесна, кольорова, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової словесної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 15580 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", зображувальна, кольорова, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової зображувальної ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 16350 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", комбінована, чорно-біла, ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 17000 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", комбінована, чорно-біла, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 18400 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", комбінована, кольорова ФО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту кольорової комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на фізичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 18500 грн. + 4900 грн.*
Реєстрація торговельної марки "Експрес", комбінована, кольорова, ЮО

збір, аналіз, перевірка документів (інформації) та приведення макетів ТМ, які додаються до заявки у відповідність до вимог Закону, а також заповнення заяви та її подання до Укрпатенту з метою встановлення правового захисту чорно-білої комбінованої ТМ і подальшого отримання свідоцтва виданого на юридичну особу. Прискорений строк реєстрації, складає від 7 до 8 місяців.

від 20400 грн. + 4900 грн.*
Примітка (*)

додатково оплачувана ціна послуг за другий та кожний наступний додатковий клас класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (скорочено — МКТП) за якими визнається правова охорона ТМ.

Важливо !

остаточна вартість послуг залежить різних факторів, таких як, резидентство заявника (громадянин або іноземна особа без ПМП в Україні), кількість заявників, а також перевірки ризиків при реєстрації ТМ.

Андрій Утюк
Юрист
 • Радник компанії — корпоративний юрист, колишній державний службовець, за посадою був державним реєстратором міста Вінниця Вінницької міської ради.
 • Основними спеціалізаціями правника є: розробка установчих та статутних документів юридичних осіб, реєстрація підприємницької діяльності будь-якої форми власності та виду управління, супровід при створенні фермерських господарств, внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ліквідація та реорганізація господарських товариств, а також супровід та контроль процедури банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності.
Фото
Олександра Зозуля
Юрист
 • Радник компанії — корпоративний юрист.
 • Основними спеціалізаціями правника є: розробка установчих та статутних документів юридичних осіб, реєстрація підприємницької діяльності будь-якої форми власності та виду управління, супровід при створенні фермерських господарств, внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ліквідація та реорганізація господарських товариств, а також супровід та контроль процедури банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності.
Фото
Поширенні запитання
Розкажіть більше про термін дії та можливість продовження строку дії ТМ?
Розкажіть про реєстрацію ТМ в інших країнах?
Що таке міжнародна реєстрація ТМ за Мадридською Угодою та Протоколом до неї?
У яких випадках бажана "Експрес" реєстрація ТМ за прискореною процедурою?
Як у досудовому (мирному) порядку вирішити ситуації пов'язані з відмовою в реєстрації ТМ?
Відповідь

Свідоцтво на торговельну марку діє протягом 10 років від дати подачі заявки на  реєстрацію. Кожні 10 років ви можете продовжити дію свідоцтва на наступні 10 років необмежену кількість разів. Для цього необхідно подати відповідне клопотання та оплатити збори до дати закінчення строку дії її реєстрації.

Якщо ви своєчасно не продовжили строк дії свідоцтва, пропущений строк можна поновити протягом 6 місяців з дати його закінчення. У протилежному випадку правова охорона ТМ буде припинена, а ви, в свою чергу, втратите всі права на торговельну марку.

Наші фахівці здійснять повний комплекс дій для продовження строку національної та міжнародної реєстрацій торговельних марок. Якщо ви проводили реєстрацію за допомогою юридичної компанії "Monarch Business Consulting", ми самостійно нагадуватимемо вам про наближення закінчення строку дії свідоцтва.

Реєстрація торговельної марки має територіальний характер та діє лише на території тієї країни, де вона була зареєстрована. Якщо ви реалізуєте товари чи надаєте послуги за кордоном, ми рекомендуємо зареєструвати ТМ в кожній країні, у якій ви здійснюєте свою діяльність.

Реєстрація ТМ в інших країнах можлива такими способами:

 • національна реєстрація — через безпосереднє звернення до патентного відомства кожної країни. Регулюється законодавством обраної країни з усіма особливостями такої реєстрації;
 • міжнародна реєстрація по Мадридській процедурі. Реалізується через звернення до Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (WIPO) із зазначенням країн, у яких буде проведена реєстрація;
 • регіональна реєстрація ТМ, яка діє на території кількох країн одночасно:
  — ТМ Європейського Союзу (European Union Trademark);
  — ТМ Бенілюксу (Benelux Trademark);
  — ТМ Африканської регіональної асоціації інтелектуальної власності (ARIPO Trademark);
  — ТМ Африканської організації інтелектуальної власності (OAPI Trademark).

Національна реєстрація знаку передбачає безпосереднє звернення в патентні відомства інших країн з метою отримання правової охорони вашої ТМ. Вказана процедура реєстрації більш ускладнена в порівнянні із реєстрацією за Мадридською системою. Однак, щодо деяких країн (наприклад, Об’єднані Арабські Емірати, Чилі, Тайвань, Гонконг і Макао (реєстрація ТМ в Китаї не поширюється на ці території) та ін.) це єдина можливість зареєструвати ваш знак на відповідній території.

Реєстрація знаку за Мадридською Угодою та Протоколом до неї є спрощеною процедурою у порівнянні із набуттям прав на ТМ через національне патентне відомство кожної країни. При міжнародній реєстрації знаку ви подаєте лише одну заявку до міжнародного бюро WIPO через ваше національне патентне відомство, вказуючи при цьому країни, у яких бажаєте одержати правову охорону (реєстрацію) для своєї торговельної марки та сплачуючи відповідні збори в залежності від кількості зазначених країн.

Орієнтовно протягом 6 місяців від дати подання заявки на міжнародну реєстрацію, дані про ТМ надсилаються в патентні відомства всіх заявлених країн, у кожній із яких проводиться експертиза по знаку. Строк проведення експертиз варіюється в залежності від окремої країни та може становити приблизно 12-18 місяців. Результати експертиз направляють вам через міжнародне бюро WIPO. Після завершення експертизи в кожній країні та за відсутності підстав для відмови в реєстрації, ТМ вважається зареєстрованою в цих країнах.

Строк дії міжнародної реєстрації становить 10 років від дати подання заявки або від дати пріоритету, з можливістю його продовження на наступні 10 років необмежену кількість раз.

Стандартна процедура реєстрації торговельної марки триває від 22 до 24 календарних місяців. Згідно зі статтею 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку, діють від дати подання заявки. Але в деяких випадках поданої заявки недостатньо, і необхідно наявність свідоцтва про реєстрацію. До того ж, слід враховувати моменти, коли є важливою потреба прискорити реєстрацію до 7 місяців.

Так, до головних причин необхідності прискореної реєстрації можуть належати наступні обставини, а саме:

 • реєстрація доменних імен другого рівня в домені "UA". Відповідно до Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен першого та другого рівня в домені UA, для отримання домену в цій зоні потрібне свідоцтво про реєстрацію торговельної марки на території України. Якщо ТМ реєструється тільки з цією метою, найбільш оптимальним буде вибір прискореної "Експрес" процедура реєстрації;
 • передача прав на використання ТМ. Тільки власник свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може передати будь-якій особі право власності на ТМ повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. До речі, сам договір передачі прав також підлягає обов’язковій реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності України;
 • побудова франчайзингової мережі. В основі франчайзингових відносин лежить передача партнеру прав на використання об’єктів інтелектуальної власності (торговельних марок, технологій, промислових зразків, винаходів тощо). Відповідно і для створення франчайзингової мережі необхідно наявність свідоцтва про реєстрацію ТМ;
 • захист прав на митниці (внесення ТМ в Митний реєстр). Одним з найбільш ефективних способів захисту продукції від контрафакту є внесення інформації про торговельну марку в Митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності. На підставі даних реєстру здійснюється митний контроль, та вживаються заходи щодо недопущення переміщення через митний кордон контрафактних товарів під цією ТМ або схожої з нею до ступеня змішування. Длявнесення даних про торговельну марку в Митний реєстр необхідно надати виписку з реєстру Державної служби інтелектуальної власності про реєстрацію в Україні ТМ із зазначенням строку дії правової охорони;
 • розміщення інформаційних вивісок в Києві та інших населених пунктах. Інформаційна вивіска — це табличка або конструкція, яка знаходиться на фасаді будівлі і містить важливі дані про компанію: її найменування, основний вид діяльності і місцезнаходження, і не містить закликів до придбання товару чи надання послуги. Якщо розміщення такої вивіски не передбачено проектною документацією споруди, необхідно оформити відповідний паспорт, для отримання якого в пакеті документів потрібно надати нотаріально завірену копію свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг.

У всіх нюансах захисту прав інтелектуальної власності вам з радістю допоможуть розібратися фахівці юридичної компанії "Monarch Business Consulting".

Законодавством України передбачені умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг. Невідповідність знаку одній із таких вимог може призвести до попередньої, а згодом і до остаточної відмови в реєстрації вашої ТМ.

У разі, якщо експертом було винесено попередню відмову в реєстрації знаку, заявник має можливість подати мотивовану відповідь на неї із наведенням своїх аргументів та обґрунтувань на користь реєстрації ТМ. Попередня відмова, як і остаточна, може бути повною або частковою: для всіх або для частини товарів та/або послуг, вказаних у заявці. При винесенні остаточної відмови в реєстрації ТМ, ви маєте право оскаржити таке рішення в Апеляційній палаті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або в суді.

Подача мотивованих відповідей на попередні відмови та заперечень на рішення про остаточні відмови в реєстрації ТМ обмежуються певними строками. Пропуск відповідного строку може призвести до втрати можливості в оскарженні винесеного рішення та в захисті своїх прав.

Щоб запобігти винесенню відмови в реєстрації торговельної марки, рекомендується здійснити попередній пошук (перевірку, аудит). Хоча дана процедура і не є обов’язковою, однак з її допомогою ви можете переконатися, що схожа або тотожна торговельна марка не була раніше зареєстрована та не подана заявка на таку реєстрацію.

У деяких випадках одним із додаткових аргументів для подолання попередньої відмови в реєстрації торговельної марки є отримання листів-згод на реєстрацію знаку від власників протиставлених ТМ або підписання із ними договорів про співіснування знаків. Спеціалісти нашої компанії допоможуть вам провести переговори із потенційними конкурентами та отримати необхідні документи для реєстрації вашої торговельної марки.

У більшості випадків подача кваліфіковано підготовленої, аргументованої відповіді збільшує шанси отримання позитивного рішення про реєстрацію знаку. Кваліфіковані юристи компанії "Monarch Business Consulting" мають успішну практику відстоювання торговельних марок під час винесення відмов та зможуть допомогти вам в усуненні цієї перешкоди на шляху до реєстрації ТМ.

Записатись на консультацію
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

або напишіть нам самостійно

з 09 до 19 (Пн-Пт) та з 13 до 15 (Сб):