Цивільні справи

Цивільні справи

Судові та позасудові цивільно-правові спори, що спрямовані на вирішення особистих немайнових та майнових відносин між учасниками приватного права, до яких відносяться фізичні особи, а саме громадяни України та іноземці, а також юридичні особи всіх форм власності. 

Цивільно-правовий спір, це спір, який виникає внаслідок відсутності згоди суб’єкта цивільного права щодо умов виконання тих чи інших прав або обов’язків, що випливають з закону чи договору. Слід наголосити на тому, що спір виникає винятково під час виконання умов договору чи іншого правочину.

Провадження щодо врегулювання спорів цивільно-правового характеру складається з чотирьох стадій, а саме: підготовчої, проведення прямих переговорів, укладання та підписання досягнутих домовленостей сторонами та виконання досягнутих домовленостей.

Неможливість сторонами самостійно врегулювати цивільно-правовий спір є підставою для залучення ними третьої особи, а саме посередника. В такому разі в якості посередника сторони можуть залучити юриста, адвоката, нотаріуса або іншого фахівця у галузі права.

Завданням посередника є сприяння досягненню взаєморозуміння між сторонами без втручання у зміст домовленостей, організація самого процесу врегулювання спору та спрямування їх намірів на досягнення консенсусу.

Саме такими посередниками є адвокати та юристи компанії "Monarch Business Consulting".

Неможливість вирішення спору у позасудовому порядку відкриває сторонам конфлікту шлях для звернення до суду з метою його вирішення. При цьому навіть у разі звернення до суду сторони цивільно-правового спору не позбавляються права на його врегулювання шляхом укладення мирової угоди (договору про примирення).

img

Вирішення цивільних справ без залучення фахівця у відповідній галузі цивільного права може призвести до суттєвих невідворотних негативних наслідків матеріального та нематеріального характеру. В зв'язку з чим, рано чи пізно кожний учасник цивільно-правового спору приходить до беззаперечного висновку про необхідність залучення професійного посередника для вирішення проблемної ситуації.

Тому, з метою недопущення негативних правових наслідків, а також втрати вашого часу та коштів, слід вчасно звертатись за професійною правовою допомогою до фахівців, якими являються адвокати та правники нашої юридичної компанії.

Ціни на послуги
Безоплатна консультація "усна"

не більше 10 хвилин, без вивчення документів, за попереднім записом, тільки по п'ятницям.

безкоштовно
Усна консультація, без вивчення документів

не обмежена за часом, без вивчення документів, за попереднім записом.

від 250 грн.
Усна консультація, з вивченням документів

не обмежена за часом, з вивченням документів, за попереднім записом.

від 400 грн.
Надання правової інформації письмово

письмове роз'яснення з правових питань у цивільному законодавстві.

від 1000 грн.
Підготовка аналітичної довідки

письмова інформація щодо судової практики по цивільним справам.

від 1000 грн.
Складання позовної заяви немайнового характеру

розробка та написання позовної заяви немайнового характеру в цивільній справі.

від 1800 грн.
Складання позовної заяви майнового характеру

розробка та написання позовної заяви майнового характеру в цивільній справі.

від 2800 грн.
Складання заяви про видачу судового наказу

розробка та написання заяви про видачу судового наказу в цивільній справі.

від 1400 грн.
Складання заперечення, відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив

розробка та написання процесуальних документів у цивільній справі, а саме заперечення, відзив на позовну заяву, відповідь на відзив, тощо.

від 500 грн. / стор.
Складання мирової угоди

розробка та написання проекту мирової угоди в цивільній справі.

від 2500 грн.
Складання проекту ухвали

розробка та написання проекту ухвали в цивільній справі.

від 500 грн. / стор.
Складання клопотань

розробка та написання клопотання у цивільній справі про вчинення певних процесуальних дій, а саме забезпечення позову, витребування документів, приєднання документів, виклик свідків, залучення експертів, проведення судових експертиз, тощо.

від 1400 грн.
Складання заяви в порядку окремого провадження

розробка та написання заяви в порядку окремого провадження в цивільній справі.

від 2200 грн.
Складання апеляційної скарги

розробка та написання апеляційної скарги на ухвалу, постанову, чи рішення суду першої інстанції по цивільній справі.

від 3000 грн.
Складання касаційної скарги

розробка та написання касаційної скарги на ухвалу, постанову, чи рішення суду першої та (або) апеляційної інстанції по цивільній справі.

від 6500 грн.
Немайновий цивільний спір "Під ключ"

розробка, написання, подання позовної заяви, а також участь адвоката в суді під час слухання цивільної справи щодо вирішення немайнового спору за поданим позовом.

від 6000 грн. + 1200 грн.*
Майновий цивільний спір "Під ключ"

розробка, написання, подання позовної заяви, а також участь адвоката в суді під час слухання цивільної щодо вирішення майнового спору за поданим позовом.

від 8000 грн. + 1800 грн.*
Гонорар за прийняття рішення

попередньо обумовлена з клієнтом винагорода, яку клієнт зобов'язався сплатити адвокату у разі прийняття рішення на користь клієнта. Гонорар за прийняття рішення можливий лише за попередньою домовленістю між адвокатом та клієнтом.

від 2 % ціни позову
Примітка (*)

додатково оплачувана ціна послуг за другий та наступний судодень.

Важливо !

до вартості послуг не входять транспортні витрати, витрати на відрядження, поштові витрати та суми судового збору.

Олена Менделя
Адвокат
  • Радник компанії — професійний практикуючий адвокат України, засновник та керучий Адвокатського бюро "Олени Менделя", визнаний експерт спеціалізованого Цифрового видавництва MCFR, а також позаштатний лектор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, у якому вона читає лекції з права для менеджерів в галузі охорони здоров’я.
  • Основними спеціалізаціями правника є: представництво інтересів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в державних органах (зокрема перед МОЗ України та, Держлікслужбою) з питань ліцензування, допомога в проходженні акредитації медичними закладами, оформлення локальних документів, договорів з контрагентами, працівниками та пацієнтами закладів охорони здоров'я, оскарження рішень державних органів з питань ліцензування, супровід перевірок ліцензіатів контролюючими органами, а також представництво та захист інтересів осіб в судових, правоохоронних або контролюючих органах.
Фото
Дар'я Максимова
Юрист
  • Радник компанії — професійний практикуючий юрист.
  • Основними спеціалізаціями правника є: надання юридичних послуг та представництво інтересів громадян, юридичних осіб та підприємців у таких судових практиках, як: сімейні справи, банківські та кредитні спори, спадкові справи, цивільній справи, спори пов’язані з нерухомістю, адміністративні та трудові спори.
Фото
Поширенні запитання
Чи можете ви представляти мої інтереси у суді без моєї присутності?
Якими справами займаються адвокати юридичної компанії "Monarch Business Consulting"?
У яких містах адвокати вашої компанії надають правову допомогу?
Відповідь

Так! У адвокатів нашої юридичної компанії відсутня будь-яка необхідність, щоб наші клієнти щоразу відчували дискомфорт та нервовий стрес під час процесу вирішення цивільної справи до остаточного винесення рішення у вашій справі, за виключенням випадків коли ваша явка буде визнана судом обов'язковою!

Адвокати нашої юридичної компанії надають професійну правову допомогу та захист у таких категоріях цивільних справ, як:

— спори, що виникають з приводу порушення, оскарження або невизнання цивільних прав;
— спори щодо набуття, зміни, припинення або оскарження права власності;
— спори щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса;
— спори пов'язані з нерухомим та рухомим майном;
— спори про самочинне будівництво;
— спори про припинення права власності на земельну ділянку;
— спори про речові права на чуже майно;
— спори про володіння чужим майном;
— спори з приводу сервітутів;
— справи про виділення внатурі, або поділ об'єктів нерухомості;
— справи про розподіл спільної власності двох або більше осіб;
— спори щодо визнання права власності з підстав та в порядку визначеному законом;
— справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення; 
— спори, що виникають із договорів купівлі-продажу;
— спори, що виникають із договорів дарування;
— спори, що виникають із договорів довічного утримання;
— спори, що виникають із договорів найму (оренди);
— спори, що виникають із договорів надання послуг;
— спори, що виникають із договорів страхування;
— спори про відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
— спори, що виникають із житлових правовідносин (про виселення, про стягнення плати за користування житлом, про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням);
— спори, що виникають із земельних правовідносин; 
— спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»;
— спори щодо звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису);
— справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

А також по іншим питанням цивільного характеру до яких належать: 

— заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви;
— заяви про перегляд заочного рішення;
— справи в порядку виконання судових рішень у цивільних справах;
— справи за скаргами на дії або бездіяльність виконавчої служби;
— заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Загалом наші адвокати практикують у місті Вінниця, Київ та Одеса, а також їхніх областях, однак, у разі потреби та домовленості між сторонами, ваш захист може здійснюватись і в інших містах України.

Записатись на консультацію
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

або напишіть нам самостійно

з 09 до 19 (Пн-Пт) та з 13 до 15 (Сб):