Адміністративні спори

Адміністративні спори

Справи щодо врегулювання публічно-правових спорів, які передані на вирішення до адміністративного суду, в яких хоча б однією зі сторін спору (учасників справи) є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Публічно-правовий спір відрізняється від приватно-правового тим, що позовні вимоги публічно-правового спору пов'язані саме з положеннями публічного права.

Поняття публічно-правового спору ввійшло до українського законодавства з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) 6 липня 2005 року. Проте не всі публічно-правові спори розглядаються адміністративними судами.

В цілому завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Особливістю адміністративних спорів є наявність у складі їх учасників приватного елемента, тобто громадянина, іноземця, юридичної особи приватного права, тощо з однієї сторони спору та публічного елемента, тобто суб'єкта владних повноважень.

Адміністративні справи, як правило порушуються за ініціативою приватної сторони. Якщо у спорі між приватним і публічним елементом останній здійснює не управлінські, а, наприклад, господарські функції, така справа не є адміністративною.

В той час як до приватного права належать законодавчі норми, які ґрунтуються на принципі рівності прав, до публічного права належать законодавчі норми, які визначають привілейоване право держави чи іншого представника державної влади. Так, у публічно-правових спорах держава здебільшого виступає щодо громадянина не як рівноправна сторона у договорі, а як носій суверенної влади, який може наказувати або забороняти громадянину чи підприємству вчиняти окремі дії чи певну поведінку, надавати дозвіл на певну діяльність чи, навпаки, скасовувати раніше наданий дозвіл.

img

Каменем спотикання між адміністративним і господарським судочинствами стали податкові спори. В Україні вони розглядаються і вирішуються адміністративними судами як публічно-правові.

Адвокати юридичної компанії "Monarch Business Consulting" професійно надають правову допомогу населенню під час вирішення публічно-правових спорів, тому довіривши нам вашу справу ви завжди можете розраховувати на оперативність та законність прийнятого рішення саме у вашій ситуації.

Ціни на послуги
Безоплатна консультація "усна"

не більше 10 хвилин, без вивчення документів, за попереднім записом, тільки по п'ятницям.

безкоштовно
Усна консультація, без вивчення документів

не обмежена за часом, без вивчення документів, за попереднім записом.

від 300 грн.
Усна консультація, з вивченням документів

не обмежена за часом, з вивченням документів, за попереднім записом.

від 600 грн.
Надання правової інформації письмово

письмове роз'яснення з правових питань у адміністративному законодавстві.

від 1000 грн.
Підготовка аналітичної довідки

письмова інформація щодо судової практики по адміністративним справам.

від 1000 грн.
Складання заяв, звернень, скарг

розробка, написання та подання письмових заяв, звернень або скарг на дії чи бездіяльність працівників або службовців державних органів виконавчої влади чи посадових осіб у зв'язку з публічними правовідносинами.

від 1500 грн.
Складання адміністративного позову

розробка, написання, складання та подання адвокатом адміністративного позову (позовної заяви в адміністративній справі) на дії або бездіяльність працівників або службовців державних органів виконавчої влади чи посадових осіб у зв'язку з публічними правовідносинами.

від 2000 грн.
Складання апеляційної скарги

розробка, написання, складання та подання адвокатом апеляційної скарги на постанову, рішення або ухвалу суду першої інстанції в адміністративній справі.

від 3500 грн.
Складання касаційної скарги

розробка, написання, складання та подання адвокатом касаційної скарги на постанову, рішення або ухвалу суду першої та (або) апеляційної інстанції в адміністративній справі.

від 3500 грн.
Участь у судовому розгляді справи

дії адвоката по захисту прав, свобод, гарантій та інтересів особи під час розгляду адміністративної справи судом першої інстанції.

від 4000 грн. + 1200 грн.*
Участь в апеляційному розгляді справи

дії адвоката по захисту прав, свобод, гарантій та інтересів особи під час розгляду адміністративної справи судом апеляційної інстанції.

від 5000 грн. + 1200 грн.*
Участь в касаційному розгляді справи

дії адвоката по захисту прав, свобод, гарантій та інтересів особи під час розгляду адміністративної справи судом касаційної інстанції.

від 10000 грн.
Гонорар за прийняття рішення

попередньо обумовлена з клієнтом винагорода, яку клієнт зобов'язався сплатити адвокату у разі прийняття рішення на користь клієнта. Гонорар за прийняття рішення можливий лише за попередньою домовленістю між адвокатом та клієнтом.

від 5 % ціни позову
Примітка (*)

додатково оплачувана ціна послуг за другий та наступний судодень.

Важливо !

до вартості послуг не входять транспортні витрати, витрати на відрядження, поштові витрати та суми судового збору.

Андрій Ткачук
Адвокат
 • Партнер компанії — професійний практикуючий адвокат України, надає адвокатські послуги в індивідуальному порядку, колишній співробітник правоохоронних органів, за спеціальним званням є капітаном поліції, офіцер Головного управління Національної поліції України в Одеській області з вислугою більше 10 років, офіцер запасу, за званням є лейтенантом сухопутних військ Збройних Сил України.
 • Основними спеціалізаціями правника є: захист і відновлення прав, свобод, гарантій, а також інтересів громадян та осіб без громадянства в сферах кримінального, адміністративного, військового та трудового права. Кваліфіковано здійснює захист осіб та надає правову допомогу у справах про адміністративні правопорушення.
Фото
Олена Менделя
Адвокат
 • Радник компанії — професійний практикуючий адвокат України, засновник та керучий Адвокатського бюро "Олени Менделя", визнаний експерт спеціалізованого Цифрового видавництва MCFR, а також позаштатний лектор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, у якому вона читає лекції з права для менеджерів в галузі охорони здоров’я.
 • Основними спеціалізаціями правника є: представництво інтересів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в державних органах (зокрема перед МОЗ України та, Держлікслужбою) з питань ліцензування, допомога в проходженні акредитації медичними закладами, оформлення локальних документів, договорів з контрагентами, працівниками та пацієнтами закладів охорони здоров'я, оскарження рішень державних органів з питань ліцензування, супровід перевірок ліцензіатів контролюючими органами, а також представництво та захист інтересів осіб в судових, правоохоронних або контролюючих органах.
Фото
Дар'я Максимова
Юрист
 • Радник компанії — професійний практикуючий юрист.
 • Основними спеціалізаціями правника є: надання юридичних послуг та представництво інтересів громадян, юридичних осіб та підприємців у таких судових практиках, як: сімейні справи, банківські та кредитні спори, спадкові справи, цивільній справи, спори пов’язані з нерухомістю, адміністративні та трудові спори.
Фото
Наш досвід
Поліція теж порушує Закон!
Адміністративні спори

Починаючи з 2015 року керівництвом Національної поліції України в різних областях допускаються порушення трудового законодавства по відношенню до своїх підлеглих. Так, за певний період часу працівникам різних структурних підрозділів Національної поліції не здійснюються виплати заробітної плати у повному розмірі, а саме індексація грошового забезпечення та доплата за роботу в нічний час.

Детальніше
Поставлена задача

Оскільки наш Партнер — адвокат Ткачук Андрій Юрійович у січні 2019 році за власним бажанням був звільнений з управління патрульної поліції в Одеській області, він особисто на власному досвіді відчув наслідки бездіяльності свого керівництва щодо виплати належного йому грошового забезпечення. Використавши усі можливі способи вирішення трудового конфлікту мирним шляхом та не отримавши позитивної відповіді, нашим колегою було прийнято рішення про відновлення та захист своїх прав у суді. Ним було вирішено розпочати судовий процес щодо стягнення грошового забезпечення та середнього заробітку з дня звільнення по день фактичного розрахунку заборгованості.

Досягнуті результати

За період з січня 2019 року по 12 січня 2021 року Одеським окружним адміністративним судом було розглянуто дві справи за позовом Ткачука Андрія Юрійовича до Департаменту патрульної поліції про стягнення належних йому коштів із ухваленням рішень на його користь, які на даний час уже набрали законної сили.

Загалом, з державного правоохоронного органу в якому раніше проходив службу наш досвідчений колега Андрій Ткачук, було стягнуто більше 230 000 (двохсот тридцяти тисяч) гривень боргу на його користь.

Детальніше
Поширенні запитання
Чи можете ви представляти мої інтереси у суді без моєї присутності?
Які існують види публічно-правових спорів, що відносяться до юрисдикції адміністративних судів за КАСУ?
Відповідь

Так! У адвокатів нашої юридичної компанії відсутня будь-яка необхідність, щоб наші клієнти щоразу відчували дискомфорт та нервовий стрес під час процесу вирішення цивільної справи до остаточного винесення рішення у вашій справі, за виключенням випадків коли ваша явка буде визнана судом обов'язковою!

Спираючись на статтю 17 КАСУ, законодавець виділяє ряд публічно-правових спорів на яких поширюється юрисдикція адміністративних судів, неповний перелік яких передбачений чинною статтею 19 КАСУ, а саме:

 • спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
 • спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;
 • спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;
 • спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;
 • спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.
Записатись на консультацію
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

або напишіть нам самостійно

з 09 до 19 (Пн-Пт) та з 13 до 15 (Сб):